SCHEDULEMIYAZAKI スケジュール

KIDS CLASSキッズクラス

 • DANCEU-6

  • アップル

   金曜日 17:30 - 18:30

  DANCEU-9

  • ★Beginner

  • Beginner

   木曜日 17:30 - 18:30

  • ★Basic

  • Basic

   木曜日 17:30 - 18:30

  • ★Intermediate

  • Intermediate

   金曜日 17:30 - 18:30

  • ★Advanced

  • Advanced

   金曜日 17:30 - 18:30

 • DANCEU-12

  • ★Beginner

  • Beginner

   木曜日 17:30 - 18:30

  • ★Basic

  • Basic

   木曜日 17:30 - 18:30

  • ★Intermediate

  • Intermediate

   木曜日 18:30 - 19:30

  • ★Advanced

  • Advanced

   木曜日 18:30 - 19:30

  DANCEEX KIDS

  • EX KIDS

   木曜日 18:30 - 20:00

 • VOCAL

  • 水曜日 17:30 - 18:30

REGULAR CLASSレギュラークラス

 • DANCEBeginner

  • Beginner

   火曜日 20:00 - 21:30
   水曜日 18:30 - 20:00

 • DANCEBasic

  • Basic

   水曜日 20:00 - 21:30
   金曜日 18:30 - 20:00

 • DANCEIntermediate

  • Intermediate

   水曜日 18:30 - 20:00
   金曜日 20:00 - 21:30

  DANCEAdvanced

  • Advanced

   水曜日 18:30 - 20:00
   金曜日 20:00 - 21:30

 • VOCALBeginner

  • Beginner

   火曜日 20:00 - 21:30
   水曜日 20:00 - 21:30
   木曜日 18:30 - 20:00

 • VOCALBasic

  • Basic

   火曜日 20:00 - 21:30
   水曜日 20:00 - 21:30
   木曜日 18:30 - 20:00

 • VOCALIntermediate

  • Intermediate

   火曜日 20:00 - 21:30
   水曜日 20:00 - 21:30
   木曜日 18:30 - 20:00

  VOCALボイストレーニング

  • 火曜日 18:30 - 20:00